İletişimde Kalın

Sitede Arama Yap

HABER

Teknolojide Az Gelişmiş Ülkeler Hangileridir?

Teknoloji bugün tüm hızıyla ilerleme kaydetse de hala bu anlamda geri kalmış ülkeler bulunmaktadır. Bu ülkelerdeki teknolojik gerilik aynı zamanda üretimde verimsizliğe yol açar. Buna bağlı olarak bu ülkelerdeki halk yoksuldur, çünkü üretim yetersizdir. Bu ülkelerdeki sermaye, eğitim ve teknolojik ilerleme eksikliği gibi unsurlar, tarım ve endüstriyel sektörde modern teknolojinin önündeki engeldir.

Az gelişmiş ülkelerde ekonominin sürmesi için kâfi miktarda doğal kaynağın bulundurulması ve kullanılması gerekir. Ancak bu ülkelerdeki sermaye yetersizliği, bölgelerin erişilemez olması, pazarın azlığı ve ilkel teknoloji buna engeldir. Buna karşılık esasında bu ülkelerde doğal kaynak bulunur.

Az gelişmiş ülkelerde halkın neredeyse tamamına yakını kırsal kesimde ikamet eder. Bununla bağlantılı olarak bu ülkelerde en önemli geçim kaynağı ve iş kolu tarımdır. Ancak ne var ki bu ülkelerdeki tarım, sektör olarak fazla gelişmemiş, ilkel yöntemlerle yapılmaktadır.

Az Gelişmiş Ülkelerin Temel Özellikleri

Düşük Gelir Düzeyi

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ağır Nüfus Baskısı

Kitle Yoksulluğu

İşsizlik Sorunu

Tarımsal Geri Kalmışlık

Teknoloji ve Beceri Yetersizliği

Advertisement. Scroll to continue reading.

Kullanılmayan Doğal Kaynaklar

Altyapı Geliştirme Yetersizliği

Sanayi Eksikliği

Okur-Yazar Eksikliği

Uygun Pazar Eksikliği

Advertisement. Scroll to continue reading.

Zayıf Sosyo-Ekonomik Durum

Verimsiz İdari Kurumlar

Bu ülkelerde iç ve dış göç fazladır. Geri kalmış ülkelerde nüfus fazla olmasına rağmen olumsuz sağlık koşulları nedeniyle bebek ve çocuk ölümleri fazladır. Sağlık hizmetlerinin yanında beslenme imkanları, barınma hizmetleri açısından imkanlar oldukça dardır. Kentleşme oranı düşüktür ve kişi başına düşen yıllık gelir yetersizdir.

Teknolojide Az Gelişmiş Ülkeler

Dünya nüfusunun yaklaşık si bu kategoriye girmektedir.

Afrika

Advertisement. Scroll to continue reading.

Angola

Benin

Etiyopya

Kongo DC

Ekvator Ginesi

Advertisement. Scroll to continue reading.

Zambiya

Uganda

Orta Afrika Cumhuriyeti

Tanzanya

Somali

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sudan

Mali

Nijer

Eritre

Malavi

Advertisement. Scroll to continue reading.

Madagaskar

Ruanda

Sinegal

Gambiya

Lesotho

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sierra Leone

Asya

Bangladeş

Afganistan

Kamboçya

Advertisement. Scroll to continue reading.

Bhutan

Laos

Doğu Timor

Yemen

Nepal

Advertisement. Scroll to continue reading.

Myanmar

Okyanusya

Soloman Adaları

Kiribati

Tuvalu

Advertisement. Scroll to continue reading.

Vanuatu

Amerika

Haiti

Neden Teknolojide Az Gelişmiş Ülke?

Teknoloji öğretimi ve teknoloji okur-yazarlığı kavramları giderek önem kazanmaya başlamıştır. Buna bağlı olarak kalkınma ve teknoloji arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Lakin bu ülkeler kalkınma bakımından oldukça zayıftır. Kalkınma ile eğitimin paralel ilerlediği göz önünde bulundurulduğunda, bu ülkelerdeki düşük eğitim seviyesinin kalkınma önünde bir engel oluşturulduğu görülebilmektedir.

Kalkınmış ülkelerin eğitim programları, bireyleri yeni teknoloji üretebilecek şekilde yetiştirebilmek ve bu bilince sahip bireyler olmaları üzerine kurulmuştur. Bu ülkelerdeki bireyler yeni teknolojilere kısa sürede adaptasyon sağlar ve teknolojiyi verimli kullanırlar. Buna karşılık az gelişmiş ülkelerin bazısında eğitim olanaklarının kısıtlığı temel eğitim ihtiyacını bile karşılayamaz.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Bir ülkenin gelişmişliğinin en önemli belirt kesi de insani gelişme endeksidir. İnsani gelişme endeksi; dünya üzerinde yeterli beslenme, sağlık, eğitim, bireysel özgürlük, gelir düzeyi gibi konularda evrensel bir gelişimi hedefleyen bir kavramdır. Az gelişmiş ülkelere bakıldığında, insanı gelişme endeksi açısından oldukça düşük özelliğe sahip olduğu görülmektedir. Aynı zamanda böyle ülkelerdeki nüfus piramidi üçgene benzer.

Çekilişlerine katılım sağlamak, yeni listelenecek kripto para incelemeleri ve sıcak gelişmelerden herkesten önce haberdar olmak için Twitter ve Telegram'dan bizi takip edebilirsiniz.

Yorum yapmak için tıklayın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Yazılar